ICE kommer ifrån Island och Island är inspirationen bakom både smakerna och namnen på dosorna. Snuset är tobaksfritt och produceras i formatet slim. Nykotinstyrkan varierar mellan normalstark till extra stark.