Kurbits snus har tillverkat produkterna Fäbodssnus, Morgondagg, VID, T45 och Soldat. De vill erbjuda ett snus med en helt annan känsla än de snuset som marknaden erbjuder idag. Kurbits snus håller hög kvalitet och de nöjer sig endast när deras produkter uppnått perfektion.