Kronan är ett traditionellt snus med en skarp tobaksnära smak. Snuset finns som lössnus, vit portion och original, det finns även i två versioner som är lite starkare, vit portion stark och original portion stark.