Smålands Brukssnus tillverkas av Skurf är ett snus med en traditionell tobakssmak. Snuset kommer i formaten original portion, vit portion och lössnus. Smålands brukssnus produceras i Småland och kommer till ett billigare pris jämfört med flera andra snusvarumärken.