Mustang finns sedan 2017 endast som lössnus och produceras inte längre som portionssnus. Snuset har inslag av torkad frukt och citrus med en tobaksnära smak utan att vara för rökig eller salt.