Nixs finns som tobaksfritt lössnus med nikotin och även som nikotinportioner. Snuset finns i olika styrkor och påsarna är i formaten normal till slim.